O NÁS

Jsme nezávislá projekční kancelář se sídlem v Liberci. V naší práci klademe důraz na kvalitní řemeslné zpracování a snažíme se usilovat o nadčasovou estetickou kvalitu, která nepodléhá módním vlivům. Rozumnou míru participace s klienty považujeme za nezbytnou podmínku pro dobré dílo. 

ATELIER ŽELEZNÁ založil na jaře roku 2018 Ondřej Pleštil, jako přímé pokračování své vlastní projekční praxe.

Ateliér Železná - profilové foto

TÝM

Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D., ČKA 4413

Architekturu dokončil na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2009, doktorát získal na FA ČVUT v Praze. Praxi strávil v Berlíně v atelieru izraelského architekta Zvi Heckera, v pražském Atelieru K2 a v tesařství Petra Růžičky. Od roku 2011 působí samostatně v Liberci.

Ing. arch. Kateřina Rissová

Studovala čtyři roky na Fakultě architektury ČVUT. Poté navázala magisterským studiem na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde absolvovala Diplomovou prací na téma Porodní dům, za kterou získala Cenu děkana FUA TUL. Je členkou libereckého spolku Kino Varšava, kde se mimo jiné věnuje grafice.

BÝVALÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MgA. Marie Vondráková

Vystudovala architekturu na pražské UMPRUM v ateliéru Jindřicha Smetany později Jana Šépky. Během studia absolvovala půlroční studijní stáž na Královské akademii v Kodani a roční pracovní stáž v projekční kanceláři  X-architekten ve Vídni. Po ukončení studia na UMPRUM se vrátila do rodného Liberce, kde od roku 2017 spolupracuje s Ondřejem Pleštilem.
– 2017-2019

Ing. arch. Jiří Macháček

Po absolvování stavební průmyslové školy v Liberci, navázal studiem Architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Svou bakalářskou práci vypracoval v ateliéru Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiřího Suchomela. Nyní pokračuje dále v magisterském programu. Zájem směřuje vedle architektonické činnosti také k marketingu, grafice a technickému zařízení budov.
– 2018

Ing. arch. Ondřej Novák

Daniela Kupková

Martin Stupka