SLUŽBY

Neváhejte nás požádat o konzultaci v jakékoliv fázi projektu.
Při návrhu domu postupujeme komplexně, připravujeme všechny stupně projektové dokumentace.
Poradenství při koupi nemovitosti vnímáme jako ideální první krok k úspěšnému projektu.

 

Při zpracování všech zakázek spolupracujeme s odbornými specialisty a inženýry a plně zastupujeme klienta v celém procesu.

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY

Návrhy novostaveb, rekonstrukcí, souborů staveb, projekty interiérů, urbanismus

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Komunikace s orgány státní správy

SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

AUTORSKÝ DOZOR

SPOLUPRÁCE NA REALIZACI INTERIÉRŮ

PORADENSTVÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ VE STAVEBNICTVÍ