O NÁS

Jsme nezávislá projekční kancelář se sídlem v Liberci. V naší práci klademe důraz na kvalitní řemeslné zpracování a snažíme se usilovat o nadčasovou estetickou kvalitu, která nepodléhá módním vlivům. Rozumnou míru participace s klienty považujeme za nezbytnou podmínku pro dobré dílo.

ATELIER ŽELEZNÁ založil na jaře roku 2018 Ondřej Pleštil, jako přímé pokračování své vlastní projekční praxe.

TÝM

Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D., ČKA 4413

Architekturu dokončil na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2009, doktorát získal na FA ČVUT v Praze. Praxi strávil v Berlíně v atelieru izraelského architekta Zvi Heckera, v pražském Atelieru K2 a v tesařství Petra Růžičky. Od roku 2011 působí samostatně v Liberci.

Ing. arch. Kateřina Rissová

Studovala čtyři roky na Fakultě architektury ČVUT. Poté navázala magisterským studiem na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde absolvovala Diplomovou prací na téma Porodní dům, za kterou získala Cenu děkana FUA TUL. Je členkou libereckého spolku Kino Varšava z.s., kde se mimo jiné věnuje grafice.

Ing. arch. Alice Mitysková

Magisterský titul získala v roce 2019 na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V roce 2015 v rámci erasmu studovala na Faculty of Architecture KU Leuven v Bruselu a v roce 2016 absolvovala rok studia na Škole architektury Akademie výtvarných umění pod vednením architekta Emila Přikryla. Vyučuje prostorovu a plošnou tvorbu na Základní umělecké škole v Liberci a vede různé výtvarně vzdělávací kurzy pro děti i dospělé.

Bc. Barbora Šocová

Architekturu a urbanismus studuje na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jako bakalářskou práci obhájila návrh Kombinované požární stanice.
Ve zbývajícím čase se věnuje pedagogice volného času a fotografii.

Ing. Anna Vyhnálková

Na ČZU v Praze vystudovala obor Krajinářská architektura. Absolvovala v roce 2023. Během studia získala praxi v zahradních realizačních firmách a perenovém zahradnictví. Věnuje se spolupráci s architekty. Projektuje návrhy zahrad i studie větších celků (veřejný prostor, park, územní studie). Na pražské ZŠ vede kroužek keramiky pro 1. stupeň.

 

BÝVALÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Bc. Barbora Výborová

Bc. Petr Čekal

Bc. Max Mohl

MgA. Marie Vondráková

Ing. arch. Jiří Macháček

Ing. arch. Ondřej Novák

Ing. arch. Daniela Kupková

Ing. arch. Jiří Hořínek

MgA. Martin Stupka